Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració, nivell de satisfacció i grau de puntualitat del servei d'FGC
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
ISC: Índex de satisfacció al client de la xarxa d'FGC; ICQ: Índex de qualitat percebuda de la xarxa d'FGC; Puntualitat: Percentatge de circulacions operades en hora respecte del total de circulacions; Compliment producció programada: Percentatge de circulacions realitzades respecte del total de programades a la xarxa d'FGC. .
Unitat: [Puntuació del 0 al 100]; [%]
Indicador
Línia
2018
2019
ISCBarcelona-Vallès
77,4
77,0
Llobregat-Anoia
75,5
75,6
Total
76,9
76,6
ICQBarcelona-Vallès
98,6
..
Llobregat-Anoia
99,2
..
Total
..
..
PuntualitatTotal
99,5
99,5
Compliment producció programadaBarcelona-Vallès
..
..
Llobregat-Anoia
..
..
Total
99,9
99,9
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Indicador
Indicador
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona