Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les activitats físiques i esportives
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on realitzen activitats físiques i esportives.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Localització
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
56,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
17,3
A un altre municipi de la RMB
1,3
Fora de la RMB
0,6
És irregular / indistintament
3,0
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
21,2
Total
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
41,9
A un altre barri del mateix municipi de residència
17,6
A un altre municipi de la RMB
9,7
Fora de la RMB
0,3
És irregular / indistintament
5,2
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
25,4
Total
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
49,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
17,4
A un altre municipi de la RMB
5,4
Fora de la RMB
0,5
És irregular / indistintament
4,1
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
23,3
Total
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
39,5
A un altre barri del mateix municipi de residència
21,5
A un altre municipi de la RMB
10,2
Fora de la RMB
0,9
És irregular / indistintament
5,4
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
22,6
Total
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
46,1
A un altre barri del mateix municipi de residència
18,7
A un altre municipi de la RMB
7,0
Fora de la RMB
0,6
És irregular / indistintament
4,5
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
23,0
Total
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona