Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques del servei de Rodalies de Catalunya a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques del servei de Rodalies de Catalunya (operat per Renfe) a Barcelona: veh-km.
Unitat: [milions de veh·km]; [km];[Estacions]; [Línies]
Any: 2021
Corona
Línia
Trens/hora punta
Cotxes·km
1a CoronaR1
10,0
N.D.
R2
10,0
N.D.
R3
3,0
N.D.
R4
8,0
N.D.
R7
4,0
N.D.
R10
N.D.
N.D.
Total
35,0
N.D.
Corones 2 a 6 de l'STIR1
10,0
N.D.
R2
10,0
N.D.
R3
3,0
N.D.
R4
8,0
N.D.
R7
4,0
N.D.
R8
1,0
N.D.
R10
N.D.
N.D.
Total
36,0
N.D.
7a Corona de l'STITotal
1,0
N.D.
Total STITotal
36,0
N.D.
Font: Rodalies Renfe.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Corona
Corona
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona