Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les trobades socials fora de la llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on realitzen les trobades socials fora de la llar (amics/gues, familiars...).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Localització
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
38,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
31,3
A un altre municipi de la RMB
3,4
Fora de la RMB
1,3
És irregular / indistintament
21,3
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
4,0
Total
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
34,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
15,9
A un altre municipi de la RMB
22,1
Fora de la RMB
1,6
És irregular / indistintament
21,7
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
3,9
Total
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
36,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
23,7
A un altre municipi de la RMB
12,6
Fora de la RMB
1,5
És irregular / indistintament
21,5
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
4,0
Total
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
31,4
A un altre barri del mateix municipi de residència
25,1
A un altre municipi de la RMB
18,6
Fora de la RMB
1,2
És irregular / indistintament
19,3
Total
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
35,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
24,1
A un altre municipi de la RMB
14,6
Fora de la RMB
1,4
És irregular / indistintament
20,8
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
4,1
Total
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona