Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei del tramvia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats en la xarxa de tramvia de Barcelona, segons línia.
Unitat: [Milions de viatgers]
Línia
2019
2020
2021
Trambaix
20,20
11,08
14,03
Trambesòs
9,51
4,93
6,35
Total
29,71
16,01
20,38
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona