Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda dels serveis de transport públic no integrats o d'oci
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats en els serveis de transport públic no integrats o d'oci.
Unitat: [Milions de viatgers]
Servei
2018
2019
2020
2021
Barcelona Bus Turístic
4,55
4,30
0,39
0,64
Barcelona City Tour
2,80
3,07
0,29
..
Tramvia Blau
0,00
0,00
0,00
0,00
Telefèric de Montjuïc
1,51
1,62
0,21
0,55
Aerobús
5,86
5,78
1,37
1,97
Nota: El tramvia Blau va deixar de donar servei al gener de l'any 2018. La demanda registrada l'any 2018 va ser de 0,003 milions de viatges.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona