Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llicències de taxi
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de llicències de taxi.
Unitat: [Llicències]
Any
Llicències
2018
10.521
2019
10.521
2020
10.521
2021
10.522
Font: Institut Metropolità del Taxi.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona