Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Autoritzacions atorgades per al transport de viatgers en vehicles de turisme (lloguer amb conductor-VTC) a Catalunya i a Espanya.
Metodologia:
0.
Unitat: [Autoritzacions]
Any
Espanya
Catalunya
2017
5.473
N.D.
2018
6.687
864
2019
13.115
N.D.
2020
16.549
2.492
Font: Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona