Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Moviment d'aeronaus a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Moviment total (nacional i internacional) d'aeronaus a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat: Nacionals i internacionals.
Unitat: [Operacions]
Aeroport: Total Espanya
Origen/destinació
2019
2020
Nacional
813.035
672.268
Internacional
1.227.139
436.994
Total
2.040.174
2.218.524
Font: Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Origen/destinació
Origen/destinació
Aeroport
Aeroport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona