Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Parc vehicular censat a Catalunya, segons tipus de vehicle i propulsió
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Parc censat de vehicles a Catalunya segons tipologia, tipus de propulsió, amb desagració territorial per província, àrea metropolitana i/o municipi.
Unitat: [Vehicles]
Nom Àmbit: AMB
Any: 2019
Tipus de propulsió
Autobusos
Camions fins a 3500 kg
Camions més de 3500 kg
Ciclomotors
Furgonetes
Motocicletes
Remolcs
Semiremolcs
Tractors industrials
Turismes
Altres vehicles
Total
Gasolina
12
3.644
230
82.904
27.628
411.156
0
0
0
709.459
4.215
1.239.248
Dièsel
4.538
77.102
14.750
1.743
85.931
143
0
0
6.622
518.376
11.000
720.205
Biodièsel
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
6
Etanol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Elèctric
129
472
55
6.172
447
2.058
0
0
0
3.171
2.047
14.551
Gas Natural Comprimit
426
99
571
0
139
1
0
0
0
1.458
8
2.702
Gas Natural Liquat
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
Gas Liquat de Petroli
2
145
13
0
273
4
0
0
0
3.762
55
4.254
Hidrogen
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
6
Butà
23
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2
65
Biometà
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
4
Solar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
Altres
8
0
9
0
3
8
0
0
0
98
9
135
Sense especificar
2
1
0
5
1
12
12.487
8.410
0
15
251
21.184
Total
5.143
81.464
15.629
90.824
114.422
413.387
12.487
8.410
6.622
1.236.389
17.593
2.002.370
Font: Dirección General de Tráfico.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus de vehicle
Tipus de vehicle
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona