Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Parc de vehicles censat, segons tipus de vehicle, antiguitat i propulsió. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Parc censat de vehicles als municipis pertanyents a l'àrea metropolitana de Barcelona segons tipologia, tipus de propulsió, antiguitat i municipi de residència.
Unitat: [Vehicles]
Tipologia de vehicle: Total
Tipus de propulsió: Total
Nom Àmbit: AMB
Any: 2017
Antiguitat (anys)
2017
0
94.063
1
91.946
2
83.295
3
67.864
4
57.214
5
54.683
6
63.895
7
77.043
8
72.986
9
85.582
10
116.856
11
116.947
12
110.056
13
94.520
14
78.238
15
69.708
16
77.741
17
74.759
18
57.354
19
36.485
20
25.562
més de 20
375.885
Font: Dirección General de Tráfico.
Darrera actualització: 18-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia de vehicle
Tipologia de vehicle
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Antiguitat (anys)
Antiguitat (anys)
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona