Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Cens de conductors de Catalunya segons municipi de residència, sexe i edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de titulars de permisos vigents de conducció censats segons el municipi de residència, el grup d'edat i el sexe a Catalunya, amb desagració territorial per província, comarca, àrea metropolitana i/o municipi.
Unitat: [Persones]
Sexe: Total
Nom Àmbit: AMB
Grup d'edat
2013
2014
2015
2016
2017
De 14 anys
0
0
0
0
0
15 a 17 anys
1.748
1.351
1.149
1.108
878
18 a 20 anys
24.153
22.820
21.946
21.956
19.372
21 a 24 anys
68.641
66.412
64.940
64.462
62.590
25 a 29 anys
118.694
114.257
110.482
108.107
106.346
30 a 34 anys
168.382
159.350
151.092
143.653
137.793
35 a 39 anys
220.438
212.848
203.217
193.893
184.393
40 a 44 anys
208.756
212.303
215.217
215.971
215.496
45 a 49 anys
190.248
189.267
191.227
193.686
197.124
50 a 54 anys
153.909
157.075
162.343
168.027
173.605
55 a 59 anys
134.632
137.274
143.655
148.101
151.988
60 a 64 anys
115.218
114.013
118.962
122.831
126.997
65 a 69 anys
98.407
99.010
101.115
104.011
106.696
70 a 74 anys
63.006
68.061
69.977
73.043
76.541
Més de 74 anys
74.986
71.090
74.735
75.314
79.624
Font: Dirección General de Tráfico.
Darrera actualització: 20-12-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grup d'edat
Grup d'edat
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona