Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Trànsit a les vies d'alta capacitat de connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Intensitat Mitjana diària (IMD) a les vies d'alta capacitat de connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: [vehicles/dia]
Tipus vehicle: Total
Via
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Montmeló-La Jonquera AP-7
45.798
47.021
47.734
48.243
33.865
42.671
Barcelona - Tarragona A-7
52.459
54.255
55.672
57.021
41.611
51.182
Montmeló - El Papiol A-7
109.884
114.353
115.751
117.715
87.490
101.583
Castelldefels-Sitges
37.191
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Sant Cugat del Vallès-Terrassa
17.930
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Montgat-Blanes GI-600 (*)
50.788
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
C-17 Parets del Vallès
66.681
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
C-58 Sant Quirze del Vallès
88.952
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Font: Servei Català de Trànsit i Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Via
Via
Tipus vehicle
Tipus vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona