Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament en superfície a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament en superfície al municipi de Barcelona segons regulació i tipologia de vehicle.
Unitat: [places]
Nom Àmbit: Barcelona
Vehicle
Regulació
2018
2019
2020
2021
CotxesÀrea Blava
7.602
7.716
6.956
6.412
Àrea Verda preferent resident
38.045
38.817
44.957
53.658
Àrea Verda exclusiva resident
3.327
3.290
3.206
3.073
No regulat
51.882
-
38.665
-
Altres reserves (inclòs PMR)
9.673
-
7.035
7.309
Total calçada
110.529
-
111.497
-
MotocicletesCalçada
66.256
69.323
77.721
84.017
Vorera
5.078
5.071
5.449
4.721
Total
71.334
74.394
72.272
79.296
Vehicles per a la distribució de mercaderiesCàrrega i descàrrega
10.496
10.095
10.028
10.417
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Vehicle
Vehicle
Regulació
Regulació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona