Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament en superfície a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament en superfície al municipi de Barcelona segons regulació i tipologia de vehicle.
Unitat: [places]
Nom Àmbit: Barcelona
Vehicle
Regulació
2016
2017
2018
2019
CotxesÀrea Blava
9.056
8.299
7.602
7.716
Àrea Verda preferent resident
40.674
38.872
38.045
38.817
Àrea Verda exclusiva resident
3.603
3.509
3.327
3.290
No regulat
51.944
51.944
51.882
-
Altres reserves (inclòs PMR)
8.828
8.885
9.673
-
Total calçada
114.105
111.509
110.529
-
MotocicletesCalçada
63.179
69.140
66.256
69.323
Vorera
5.071
64.138
5.078
5.071
Total
68.250
5.002
71.334
74.394
Vehicles per a la distribució de mercaderiesCàrrega i descàrrega
10.513
9.324
10.496
10.095
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Vehicle
Vehicle
Regulació
Regulació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona