Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament fora de calçada a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament estimades soterrades i fora de calçada a Barcelona ciutat, per tipologia de plaça.
Unitat: [places]
Nom Àmbit: Barcelona
Tipologia
2018
2019
2020
2021
Veïns
430.478
432.815
435.233
N.D.
Públics
136.909
133.577
133.577
N.D.
Reservats
91.054
N.D.
N.D.
N.D.
Solars
11.448
12.208
12.208
N.D.
Total
669.888
578.600
581.018
N.D.
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia
Tipologia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona