Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament fora de calçada a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament estimades soterrades i fora de calçada a Barcelona ciutat, per tipologia de plaça.
Unitat: [places]
Nom Àmbit: Barcelona
Tipologia
2016
2017
2018
2019
Veïns
359.970
428.018
430.478
432.815
Públics
131.533
131.769
136.909
N.D.
Reservats
88.866
89.974
91.054
N.D.
Solars
11.243
11.243
11.448
N.D.
Total
652.753
661.004
669.888
N.D.
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia
Tipologia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona