Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçament i àmbit territorial.
Unitat: [tones-km]
Nom Àmbit: Catalunya
Destinació
2017
2018
2019
2020
2021
Transport intramunicipal
161
227
206
196
238
Transport intermunicipal
7.780
8.165
8.681
7.917
8.679
Total transport intraregional
7.940
8.391
8.887
8.113
8.917
Transport nacional (destinació Catalunya)
14.803
14.875
15.425
15.556
18.046
Transport nacional (origen Catalunya)
15.813
15.876
16.778
16.488
18.000
Total transport interregional
30.616
30.751
32.203
32.044
36.046
Transport internacional (destinació Catalunya)
7.620
7.360
8.104
7.041
8.439
Transport internacional (origen Catalunya)
7.046
7.185
7.219
6.836
8.288
Total transport internacional
14.666
14.545
15.323
13.877
16.727
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Destinació
Destinació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona