Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçament i àmbit territorial.
Unitat: [tones-km]
Nom Àmbit: Catalunya
Destinació
2016
2017
2018
2019
2020
Transport intramunicipal
156
161
227
206
196
Transport intermunicipal
7.613
7.780
8.165
8.681
7.917
Total transport intraregional
7.768
7.940
8.391
8.887
8.113
Transport nacional (destinació Catalunya)
14.487
14.803
14.875
15.425
15.556
Transport nacional (origen Catalunya)
15.211
15.813
15.876
16.778
16.488
Total transport interregional
29.699
30.616
30.751
32.203
32.044
Transport internacional (destinació Catalunya)
6.799
7.620
7.360
8.104
7.041
Transport internacional (origen Catalunya)
6.682
7.046
7.185
7.219
6.836
Total transport internacional
13.481
14.666
14.545
15.323
13.877
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Destinació
Destinació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona