Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Quota ferroviària total en el transport terrestre de mercaderies
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril amb origen o destinació Catalunya, segons tipus de flux.
Unitat: [%]
Any
Trànsit intern Catalunya
Trànsit amb la resta d'Espanya
Trànsit de pas per Catalunya
Quota ferroviària
2018
2,4
7,7
5,6
7,0
2019
2,2
7,9
5,3
6,6
2020
2,1
6,2
1,3
6,2
Font: Observatori de la Logistica - CIMALSA.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Origen/destinació
Origen/destinació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona