Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Accidents i víctimes en accidents de trànsit per municipi. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Accidents i víctimes en accidents segons zona i lesivitat, en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Zona
Zona
Gravetat
Gravetat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona