Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Víctimes en accidents de trànsit a l'AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Víctimes en accidents de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona segons mitjà de locomoció, zona i lesivitat.
Unitat: [Ferits]; [Morts]
Nom Àmbit: Barcelona
Acrònim categoria territorial: M
Accidentalitat: Ferits greus
Zona
2018
2019
2020
2021
Carretera
10
29
16
17
Zona urbana
227
179
129
154
Total
237
208
145
171
Font: Servei Català de Trànsit.
Darrera actualització: 23-02-2023.
Definicions: M : Municipi; .
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Zona
Zona
Accidentalitat
Accidentalitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona