Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Víctimes en accidents de trànsit segons mitjà de locomoció. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Víctimes en accidents de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona segons mitjà de locomoció, zona i lesivitat.
Unitat: [Ferits]; [Morts]
Any: 2018
Mitjà de locomoció
Ferits
Morts
Carretera
Zona urbana
Carretera
Zona urbana
Altres vehicles amb motor
1
130
0
0
Altres vehicles sense motor
0
18
0
0
Autobús
15
653
0
0
Autocaravana
3
0
0
0
Bicicleta
47
817
0
0
Camió rígid <=3.5 tones
15
39
0
0
Camió rígid >=3.5 tones
22
14
0
0
Ciclomotor
23
1.130
0
0
Furgoneta(mercaderies i passatgers)
112
285
0
2
Maquinària agrícola
0
0
0
0
Maquinària d'obres i servei
0
3
0
0
Microbús
0
3
0
0
Motocicleta
751
7.124
5
14
Quadricicle >75cc.
0
5
0
0
Quadricicle <75cc.
0
2
0
0
Tot terreny
25
33
0
1
Tractor camió
12
2
1
0
Tren o tramvia
0
14
0
0
Turisme
1.530
3.713
4
1
Vianant
5
1.841
2
13
Total
2.561
15.826
12
31
Font: Servei Català de Trànsit.
Darrera actualització: 18-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mitjà de locomoció
Mitjà de locomoció
Zona
Zona
Gravetat
Gravetat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona