Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les activitats culturals
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la localització de les activitats culturals (cinemes, concerts, exposicions, museus...).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Localització
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
18,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
52,5
A un altre municipi de la RMB
0,3
Fora de la RMB
0,0
És irregular / indistintament
13,3
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
15,5
Total
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
10,1
A un altre barri del mateix municipi de residència
15,2
A un altre municipi de la RMB
46,2
Fora de la RMB
0,0
És irregular / indistintament
9,3
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
19,2
Total
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
14,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
34,0
A un altre municipi de la RMB
23,0
Fora de la RMB
0,0
És irregular / indistintament
11,3
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
17,3
Total
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
8,1
A un altre barri del mateix municipi de residència
17,5
A un altre municipi de la RMB
44,9
Fora de la RMB
1,1
És irregular / indistintament
10,6
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
17,7
Total
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
12,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
28,7
A un altre municipi de la RMB
30,1
Fora de la RMB
0,4
És irregular / indistintament
11,1
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
17,5
Total
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona