Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Ús dels accessoris de seguretat en víctimes d'accidents de trànsit a Catalunya
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge d'ús dels accessoris de seguretat en víctimes d'accident de trànsit a Catalunya, segons zona.
Unitat: [%]
Nom Àmbit: Catalunya
Zona
Tipus d'accessori
2018
2019
2020
2021
Zona urbanaCasc en motocicletes i ciclomotors
99,1
99,1
98,9
98,8
Cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil
96,3
96,5
96,3
95,8
Zona interurbanaCasc en motocicletes i ciclomotors
98,8
98,7
99,5
98,8
Cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil
97,9
97,7
97,7
97,7
Font: Servei Català de Trànsit.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Zona
Zona
Tipus d'accessori
Tipus d'accessori
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona