Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Emissions de CO2 del sector del transport per carretera
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Emissions de CO2 d'acord amb els consums de gasolines, gasoils per províncies i comunitats autònomes.
Unitat: [t CO2]
Nom Àmbit: Barcelona
Any
CO2 Gasolina
CO2 Gasoil
2015
1.367.259
6.268.703
2016
1.436.056
6.574.557
2017
1.451.393
6.492.390
2018
1.552.861
6.529.127
2019
1.697.374
6.675.654
Nota: Total de CO2 = CO2 de gasolina + CO2 de Gasoil.
Font: CORES.
Darrera actualització: 14-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Província
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Font d'emissions
Font d'emissions
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona