Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Emissions de CO2 del transport de mercaderies per carretera a Catalunya
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Emissions de CO2 dels vehicles de mercaderies (camions i furgonetes) per km a Catalunya.
Unitat: [t CO2/km]
Nom Àmbit: Catalunya
Any
Emissions de CO2
2014
312,4
2015
306,2
2016
306,6
2017
316,3
Font: Observatori de la Logistica - CIMALSA.
Darrera actualització: 02-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona