Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Població que camina
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població segons el temps diari que hi dediquen a caminar en un dia laborable, segons grup d'edat.
Unitat: [%]
Any: 2020
Nom Àmbit
Grup d'edat
No camina
1 - 30 minuts
Més de 30 minuts
BarcelonaDe 16 a 29 anys
49,9
29,9
20,2
De 30 a 64 anys
39,2
30,5
30,3
De 65 anys i més
29,9
27,2
42,9
Total
38,9
29,6
31,5
Resta 1a coronaDe 16 a 29 anys
51,0
28,9
20,1
De 30 a 64 anys
44,0
26,3
29,7
De 65 anys i més
35,4
22,9
41,7
Total
43,3
26,0
30,7
Total 1a CoronaDe 16 a 29 anys
50,3
29,5
20,2
De 30 a 64 anys
41,3
28,7
30,0
De 65 anys i més
32,1
25,5
42,4
Total
40,8
28,1
31,2
Resta AMBDe 16 a 29 anys
60,2
23,2
16,6
De 30 a 64 anys
54,3
23,9
21,8
De 65 anys i més
39,9
14,3
45,8
Total
52,5
21,9
25,6
Total AMBDe 16 a 29 anys
51,5
28,8
19,7
De 30 a 64 anys
42,9
28,1
29,0
De 65 anys i més
32,9
24,4
42,8
Total
42,1
27,4
30,5
Nota: No camina: No es mou de casa/No realitza cap desplaçament diari on el mitjà principal és caminar; 1 - 30 minuts: La suma de tots els seus desplaçaments diaris on el mitjà principal és caminar és d'1 a 30 minuts; Més de 30 minuts: La suma de tots els seus desplaçaments diaris on el mitjà principal és caminar és superior a 30 minuts.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Temps caminant
Temps caminant
Grup d'edat
Grup d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona