Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons línia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la xarxa de metro segons línia: estacions i longitud.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona