Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de metro, segons línia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la xarxa de metro segons línia: estacions i longitud.
Unitat: Longitud [km]; [Estacions]
Any: 2020
Línia
Longitud
Estacions
Línia 1
20,2
30,0
Línia 2
12,8
18,0
Línia 3
17,8
26,0
Línia 4
16,5
22,0
Línia 5
18,6
26,0
L9/L10 Nord
10,4
12,0
L9/L10 Sud
23,7
20,0
Línia 11
2,3
5,0
Funicular
0,7
2,0
Total Xarxa
123,0
161,0
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona