Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
No sortida de casa
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
% de població que no surt de casa en un dia laborable, d'entre la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys.
Unitat: [%]
Any: 2019
Nom Àmbit
Sexe
De 16 a 29 anys
De 30 a 64 anys
De 65 anys i més
Total
BarcelonaHome
4,3
4,5
10,5
5,7
Dona
2,9
4,8
11,0
6,2
Total
3,6
4,6
10,8
6,0
Resta 1a coronaHome
6,7
6,1
6,4
6,2
Dona
4,5
6,4
18,2
9,1
Total
5,6
6,2
13,2
7,7
Total 1a CoronaHome
5,3
5,2
8,8
5,9
Dona
3,6
5,5
13,8
7,4
Total
4,5
5,3
11,8
6,7
Resta AMBHome
3,0
5,9
8,6
5,8
Dona
2,5
6,0
22,8
9,0
Total
2,8
5,9
16,5
7,4
Total AMBHome
5,1
5,2
8,8
5,9
Dona
3,5
5,6
14,7
7,6
Total
4,3
5,4
12,2
6,8
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 17-07-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona