Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Durada mitjana dels desplaçaments per mode
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Temps mitjà dels desplaçaments realitzats en un dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 anys i més, segons mode de transport principal utilitzat, grup d'edat i sexe.
Unitat: [Minuts]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2020
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat activa
Transport públic
Transport privat
Total
De 16 a 29 anysHome
14,3
33,3
18,7
19,9
Dona
15,2
32,9
21,5
22,3
Total
14,7
33,1
19,8
21,1
De 30 a 64 anysHome
14,6
33,7
21,5
19,2
Dona
14,3
32,5
19,0
18,7
Total
14,4
32,9
20,6
18,9
De 65 anys i mésHome
20,9
30,3
25,6
22,6
Dona
17,7
28,7
24,4
19,8
Total
19,1
29,3
25,1
21,1
TotalHome
16,1
33,1
21,7
19,9
Dona
15,3
32,1
20,1
19,5
Total
15,7
32,5
21,1
19,7
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Mode de transport
Mode de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona