Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus de propulsió del parc de vehicles circulant. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tipus de propulsió (gasolina, dièsel, elèctrica-híbrid i altres) dels vehicles (cotxe) utilitzats en els desplaçaments a l'àrea metropolitana de Barcelona, realitzats pels residents a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de Barcelona, en un dia tipus laborable.
Unitat: [%]
Any: 2019
Flux
Gasolina
Dièsel
Elèctric, híbrid i altres
Total
Barcelona-Barcelona
67,3
27,2
5,4
100,0
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
47,2
49,4
3,4
100,0
Barcelona-Resta AMB i vicev.
47,1
52,2
0,8
100,0
Barcelona-Fora AMB i vicev.
38,5
57,6
4,0
100,0
Resta 1a corona-Resta 1a corona
41,6
55,5
2,9
100,0
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
40,4
55,6
4,0
100,0
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
24,2
71,9
3,9
100,0
Resta AMB-Resta AMB
40,1
54,6
5,3
100,0
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
38,0
58,6
3,4
100,0
Fora AMB-Fora AMB
34,9
63,1
2,0
100,0
Subtotal Fluxos Interns AMB
50,0
46,0
3,9
100,0
Subtotal Connexions externes amb l'AMB
34,5
61,7
3,8
100,0
Total
40,3
56,7
3,0
100,0
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 02-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona