Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus de propulsió del parc de vehicles circulant. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tipus de propulsió (gasolina, dièsel, elèctrica-híbrid i altres) dels vehicles (cotxe) utilitzats en els desplaçaments a l'àrea metropolitana de Barcelona, realitzats pels residents a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de Barcelona, en un dia tipus laborable.
Unitat: [%]
Any: 2020
Flux
Gasolina
Dièsel
Elèctric, híbrid i altres
Total
Barcelona-Barcelona
65,5
27,8
6,8
100,0
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
52,1
45,5
2,5
100,0
Barcelona-Resta AMB i vicev.
41,7
52,4
5,9
100,0
Barcelona-Fora AMB i vicev.
40,6
51,3
8,1
100,0
Resta 1a corona-Resta 1a corona
50,1
45,3
4,6
100,0
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
37,7
57,2
5,1
100,0
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
30,4
66,9
2,7
100,0
Resta AMB-Resta AMB
40,7
54,6
4,8
100,0
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
34,8
61,9
3,3
100,0
Fora AMB-Fora AMB
37,9
59,1
2,9
100,0
Subtotal Fluxos Interns AMB
52,7
42,3
5,0
100,0
Subtotal Connexions externes amb l'AMB
35,6
59,5
4,9
100,0
Total
42,9
53,1
4,0
100,0
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona