Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Antiguitat mitjana del parc de vehicles circulant. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Antiguitat mitjana dels vehicles (cotxe i moto) que circulen en un dia laborable tipus per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons flux.
Unitat: [Anys]
Flux
Tipus de vehicle
2017
2018
2019
2020
Barcelona-BarcelonaMoto
9,3
8,8
7,5
6,3
Cotxe
8,0
7,9
6,6
6,3
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.Moto
8,2
6,6
5,8
6,9
Cotxe
9,1
8,7
7,1
6,9
Barcelona-Resta AMB i vicev.Moto
6,2
8,6
7,4
7,0
Cotxe
8,1
7,5
7,3
7,0
Barcelona-Fora AMB i vicev.Moto
14,4
7,7
9,3
6,5
Cotxe
8,2
8,0
7,4
6,5
Resta 1a corona-Resta 1a coronaMoto
9,3
5,6
6,7
8,2
Cotxe
9,0
9,0
8,6
8,2
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.Moto
7,4
10,9
7,2
7,8
Cotxe
8,9
8,6
7,6
7,8
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.Moto
9,5
4,8
N.D.
7,6
Cotxe
8,7
8,4
7,5
7,6
Resta AMB-Resta AMBMoto
8,5
7,4
5,5
7,5
Cotxe
8,3
8,3
7,8
7,5
Resta AMB-Fora AMB i vicev.Moto
3,9
8,0
9,8
7,5
Cotxe
9,7
8,2
7,4
7,5
Fora AMB-Fora AMBMoto
8,6
7,6
7,7
8,8
Cotxe
10,1
9,0
8,5
8,8
Subtotal Fluxos Interns AMBMoto
9,0
7,9
7,0
7,2
Cotxe
8,7
8,5
7,7
7,2
Subtotal Connexions externes amb l'AMBMoto
10,6
7,4
9,2
7,2
Cotxe
8,9
8,2
7,4
7,2
TotalMoto
9,0
7,8
7,3
8,0
Cotxe
9,5
8,7
8,1
8,0
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Tipus de vehicle
Tipus de vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona