Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Repartiment modal dels desplaçaments
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Mode de transport utilitzat en els desplaçaments realitzats en un dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2021
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat activa
Transport públic
Transport privat
Total
De 16 a 29 anysHome
47,3
29,1
23,6
100,0
Dona
41,5
39,8
18,7
100,0
Total
0,4
0,3
0,2
100,0
De 30 a 64 anysHome
45,2
12,7
42,2
100,0
Dona
52,4
22,7
24,9
100,0
Total
0,5
0,2
0,3
100,0
De 65 anys i mésHome
69,1
12,3
18,6
100,0
Dona
70,8
16,7
12,5
100,0
Total
0,7
0,1
0,2
100,0
TotalHome
50,1
15,5
34,4
100,0
Dona
54,6
24,1
21,2
100,0
Total
0,5
0,2
0,3
100,0
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Mode de transport
Mode de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona