Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Fluxos entre corones metropolitanes segons mode de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de desplaçaments entre corones metropolitanes segons mode de transport, realitzats per la població resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, inclòs el Berguedà, de 16 i més anys.
Unitat: [milers de desplaçaments]
Sexe: Total
Grups d'edat: Total
Any: 2019
Flux
Mobilitat activa
Transport privat
Transport públic
Total
Barcelona-Barcelona
3.105,9
723,2
1.391,3
5.220,3
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
81,2
429,0
602,2
1.112,5
Barcelona-Resta AMB i vicev.
-
134,5
119,4
256,3
Barcelona-Fora AMB i vicev.
-
366,5
283,0
655,1
Resta 1a corona-Resta 1a corona
1.866,7
748,6
389,4
3.004,7
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
-
161,2
33,1
199,6
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
-
262,4
73,9
341,5
Resta AMB-Resta AMB
515,7
305,7
31,0
852,4
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
10,7
317,3
56,5
384,5
Fora AMB-Fora AMB
3.404,0
3.497,9
330,6
7.232,5
Total
9.002,8
6.946,4
3.310,3
19.259,5
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 09-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Mode
Mode
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona