Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Fluxos entre corones metropolitanes segons mode de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de desplaçaments entre corones metropolitanes segons mode de transport, realitzats per la població resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, inclòs el Berguedà, de 16 i més anys.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Mode
Mode
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona