Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Fluxos entre corones metropolitanes segons mode de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de desplaçaments entre corones metropolitanes segons mode de transport, realitzats per la població resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, inclòs el Berguedà, de 16 i més anys.
Unitat: [milers de desplaçaments]
Sexe: Total
Grups d'edat: Total
Any: 2021
Flux
Mobilitat activa
Transport privat
Transport públic
Total
Barcelona-Barcelona
2.749,2
660,1
1.006,0
4.415,2
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
79,8
411,5
455,3
946,5
Barcelona-Resta AMB i vicev.
-
130,7
81,3
214,5
Barcelona-Fora AMB i vicev.
-
347,9
179,5
529,8
Resta 1a corona-Resta 1a corona
1.800,2
680,6
293,3
2.774,1
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
7,9
142,5
35,0
185,4
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
-
301,6
32,1
342,6
Resta AMB-Resta AMB
466,8
285,0
19,9
771,7
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
15,9
301,3
40,8
358,1
Fora AMB-Fora AMB
3.154,9
2.988,9
227,8
6.371,6
Total
8.288,5
6.250,1
2.371,0
16.909,5
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Mode
Mode
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona