Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Fluxos entre corones metropolitanes segons motiu de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de desplaçaments entre corones metropolitanes segons motiu de transport, realitzats per la població resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, inclòs el Berguedà, de 16 i més anys.
Unitat: [milers de desplaçaments]
Sexe: Total
Grups d'edat: Total
Any: 2021
Flux
Mobilitat ocupacional
Mobilitat personal
Tornada a casa
Total
Barcelona-Barcelona
660,4
1.824,5
1.930,3
4.415,2
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
313,2
207,0
426,3
946,5
Barcelona-Resta AMB i vicev.
82,1
40,4
92,0
214,5
Barcelona-Fora AMB i vicev.
194,7
77,4
257,7
529,8
Resta 1a corona-Resta 1a corona
335,4
1.180,1
1.258,6
2.774,1
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
62,4
42,6
80,3
185,4
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
120,6
59,7
162,3
342,6
Resta AMB-Resta AMB
84,3
341,3
346,0
771,7
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
115,1
86,9
156,0
358,1
Fora AMB-Fora AMB
928,2
2.569,5
2.873,9
6.371,6
Total
2.896,5
6.429,4
7.583,6
16.909,5
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Motiu
Motiu
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona