Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques del servei del tramvia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques del servei de tramvia: veh-km, hores de servei i velocitat comercial.
Unitat: [M.veh-km]; [Hores]; Vel. Com.[km/h]
Línia
Variable
2020
2021
Trambaixveh-km
1,4
1,5
Hores
92,9
98,5
Velocitat comercial
17,8
17,8
Trambesòsveh-km
1,0
1,1
Hores
71,3
77,8
Velocitat comercial
17,8
17,9
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona