Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota del servei del tramvia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques dels vehicles del servei de tramvia: quantitat i antiguitat.
Unitat: [vehicles]; Antiguitat [Anys]
Línia
Variable
2018
2019
2020
TrambaixNombre de vehicles
23
23
23
Antiguitat de la flota
13
14
16
TrambesòsNombre de vehicles
18
18
18
Antiguitat de la flota
15
16
17
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona