Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota del servei del tramvia
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques dels vehicles del servei de tramvia: quantitat i antiguitat.
Unitat: [vehicles]; Antiguitat [Anys]
Línia
Variable
2020
2021
TrambaixNombre de vehicles
23
23
Antiguitat de la flota
16
14
TrambesòsNombre de vehicles
18
18
Antiguitat de la flota
17
18
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona