Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Lloc d'aparcament en els desplaçaments en vehicle privat en un dia laborable tipus
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució dels aparcaments dels desplaçaments amb destinació a l'àrea metropolitana de Barcelona dels residents al sistema tarifari integrat en funció del motiu, el tipus de vehicle o la destinació.
Unitat: [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Motiu
Tipus d'aparcament
2019
2020
Moto
Cotxe
Moto
Cotxe
Mobilitat ocupacionalAl carrer
78,7
43,8
49,1
38,3
Altres zones
-
8,2
6,3
18,9
En propietat, lloguer o concessió
-
7,3
6,9
-
Reservat en destinació al carrer o subterrani
18,0
40,7
37,7
37,9
Mobilitat personalAl carrer
81,9
44,6
49,9
-
Altres zones
-
27,0
21,9
-
En propietat, lloguer o concessió
-
4,0
5,1
-
Reservat en destinació al carrer o subterrani
12,0
24,4
23,1
-
Tornada a casaAl carrer
48,4
33,8
32,7
47,3
Altres zones
-
2,1
1,3
-
En propietat, lloguer o concessió
50,0
62,3
64,2
-
Reservat en destinació al carrer o subterrani
-
1,8
1,8
-
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Vehicle
Vehicle
Motiu
Motiu
Tipus d'aparcament
Tipus d'aparcament
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona