Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Grau de satisfacció amb el barri segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau de satisfacció de la població de 16 anys i més amb el barri o entorn residencial proper segons edat.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Grau de satisfacció
De 16 a 34 anys
De 35 a 64 anys
65 anys i més
BarcelonaMolt insatisfet o insatisfet
3,9
6,7
7,3
Ni insatisfet ni satisfet
9,0
7,2
8,0
Satisfet o molt satisfet
87,1
86,2
84,7
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBMolt insatisfet o insatisfet
6,8
8,4
5,5
Ni insatisfet ni satisfet
9,1
10,6
6,9
Satisfet o molt satisfet
84,0
81,0
87,6
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBMolt insatisfet o insatisfet
5,3
7,5
6,5
Ni insatisfet ni satisfet
9,1
9,0
7,4
Satisfet o molt satisfet
85,6
83,5
86,1
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBMolt insatisfet o insatisfet
9,2
5,7
2,5
Ni insatisfet ni satisfet
7,1
7,5
4,4
Satisfet o molt satisfet
83,7
86,8
93,2
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBMolt insatisfet o insatisfet
6,5
6,9
5,3
Ni insatisfet ni satisfet
8,5
8,5
6,5
Satisfet o molt satisfet
85,0
84,6
88,2
Total
100,0
100,0
100,0
Nota: La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens satisfet o insatisfet” (de 0 a 4), “ni insatisfet ni satisfet” (5), i “satisfet o molt satisfet” (de 6 a 10).
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Edat
Edat
Grau de satisfacció
Grau de satisfacció
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona