Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei e-Bicibox
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges efectuats amb el servei e-Bicibox.
Unitat: [Viatges]
Mes
2020
2021
Gener
1.942
1.724
Febrer
2.243
2.274
Març
1.142
2.577
Abril
56
2.362
Maig
976
2.579
Juny
1.531
2.386
Juliol
2.101
2.140
Agost
1.487
1.751
Setembre
2.178
2.688
Octubre
2.459
2.786
Novembre
2.130
2.071
Desembre
1.851
1.693
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona