Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei e-Bicibox
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges efectuats amb el servei e-Bicibox.
Unitat: [Viatges]
Mes
2019
2020
Gener
0
1.942
Febrer
488
2.243
Març
2.291
1.142
Abril
2.088
56
Maig
3.029
976
Juny
2.716
1.531
Juliol
2.795
2.101
Agost
1.915
1.487
Setembre
2.826
2.178
Octubre
3.403
2.459
Novembre
2.753
2.130
Desembre
1.934
1.851
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona