Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de Rodalies de Catalunya a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques de la xarxa de Rodalies de Catalunya (operat per Renfe) a Barcelona: nombre de línies, longitud de la xarxa i estacions.
Unitat: Long.[km]; [Estacions]
Any: 2021
Àmbit
Línia
Longitud
Estacions
1a CoronaR1
29,0
12,0
R2
46,1
13,0
R3
20,1
9,0
R4
26,5
13,0
R7
7,8
5,0
R10
..
..
Total
129,5
52,0
Corones 2 a 6 de l'STIR1
65,6
19,0
R2
95,6
21,0
R3
81,1
16,0
R4
115,0
27,0
R7
5,7
2,0
R8
40,6
8,0
Total
403,6
93,0
7a Corona de l'STIR3
41,5
..
Total
..
6,0
Total STITotal
515,8
119,0
Font: Rodalies Renfe.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Àmbit
Àmbit
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona