Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de temporalitat contractual
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La temporalitat contractual quantifica la proporció de persones de 16 a 64 anys que, éssent assalariades (ocupades per compte aliè), tenen un contracte temporal, sobre el total de persones assalariades.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits ECV
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Gènere
Gènere
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona