Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de temporalitat empírica
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La temporalitat empírica quantifica la proporció de persones de 16 a 64 anys que, éssent assalariades (ocupades per compte aliè), han canviat de feina dins dels 12 mesos anteriors a l'enquesta.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Homes
Dones
Total
Barcelona
7,8
10,2
9,0
Resta AMB
8,0
7,4
7,7
Total AMB
7,9
8,8
8,4
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona