Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de temporalitat empírica
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La temporalitat empírica quantifica la proporció de persones de 16 a 64 anys que, éssent assalariades (ocupades per compte aliè), han canviat de feina dins dels 12 mesos anteriors a l'enquesta.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits ECV
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Gènere
Gènere
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona