Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Despesa mensual de l'habitatge principal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador recull la despesa mensual mitjana en l'habitatge prinicipal. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser de propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.). L'indicador s'informa a nivell de persona.
Unitat: Euros mensuals
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
510
540
521
517
525
580
Resta AMB
387
403
431
447
470
483
Total AMB
448
471
476
482
497
531
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 22-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona