Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Despesa mensual de l'habitatge principal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador recull la despesa mensual mitjana en l'habitatge prinicipal. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser de propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.). L'indicador s'informa a nivell de persona.
Unitat: Euros mensuals
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Barcelona
520
542
546
Resta AMB
381
396
409
Total AMB
450
469
477
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 29-10-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona