Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Limitacions en la vida quotidiana
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que, almenys en els 6 mesos precedents a l'enquesta, han vist les seves activitats en la vida quotidiana limitades a causa d'un problema de salut greu.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Gènere
2019-2020
BarcelonaHomes
16,7
Dones
24,4
Resta AMBHomes
16,3
Dones
21,5
Total AMBHomes
16,5
Dones
23,0
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Gènere
Gènere
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona