Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Limitacions en la vida quotidiana
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que, almenys en els 6 mesos precedents a l'enquesta, han vist les seves activitats en la vida quotidiana limitades a causa d'un problema de salut greu.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Homes
Dones
Barcelona
23,7
35,2
Resta AMB
27,3
38,0
Total AMB
25,5
36,6
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona