Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de població que pateix malalties cròniques
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció de població de 16 i més anys que pateix malalties o problemes de salut crònics.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
29,4
26,0
27,6
32,2
34,6
37,2
Resta AMB
27,5
28,3
26,2
28,9
35,7
40,6
Total AMB
28,4
27,1
26,9
30,6
35,1
38,9
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona