Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell d'estudis acabats
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 25 anys i més segons el nivell formatiu més alt finalitzat (en formació reglada).
Metodologia:
La classificació dels nivells educatius s'ha dut a terme seguint els criteris de la International Standard Classification od Education (ISCED).
La categoria 'Estudis obligatoris o inferiors' inclou els nivells 0-2 ISCED.
La categoria 'Estudis secundaris postobligatoris' inclou els nivells 3-4 ISCED.
La categoria 'Estudis superiors' inclou els nivells 5-8 ISCED.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Nivell d'estudis
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaEstudis obligatoris o inferiors
30,4
31,5
32,3
29,2
27,6
24,0
Estudis secundaris postobligatoris
20,8
20,0
21,2
23,5
22,5
22,6
Estudis superiors
48,8
48,5
46,5
47,3
49,9
53,4
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBEstudis obligatoris o inferiors
50,5
49,7
52,1
48,9
45,8
41,5
Estudis secundaris postobligatoris
20,5
19,3
17,7
19,0
21,2
22,6
Estudis superiors
29,0
31,0
30,2
32,2
32,9
35,9
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBEstudis obligatoris o inferiors
40,2
40,5
41,9
38,8
36,4
32,5
Estudis secundaris postobligatoris
20,7
19,6
19,5
21,3
21,9
22,6
Estudis superiors
39,1
39,9
38,6
39,9
41,7
44,9
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:20-21).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona