Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell d'estudis acabats
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 25 anys i més segons el nivell formatiu més alt finalitzat (en formació reglada).
Metodologia:
La classificació dels nivells educatius s'ha dut a terme seguint els criteris de la International Standard Classification od Education (ISCED).
La categoria 'Estudis obligatoris o inferiors' inclou els nivells 0-2 ISCED.
La categoria 'Estudis secundaris postobligatoris' inclou els nivells 3-4 ISCED.
La categoria 'Estudis superiors' inclou els nivells 5-8 ISCED.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Nivell d'estudis
2017-2018
2018-2019
2019-2020
BarcelonaEstudis obligatoris o inferiors
33,1
32,9
29,2
Estudis secundaris postobligatoris
19,3
20,8
22,8
Estudis superiors
47,7
46,3
48,0
Resta AMBEstudis obligatoris o inferiors
49,0
51,0
47,4
Estudis secundaris postobligatoris
18,9
17,7
19,0
Estudis superiors
32,2
31,3
33,6
Total AMBEstudis obligatoris o inferiors
40,8
41,7
38,1
Estudis secundaris postobligatoris
19,1
19,3
21,0
Estudis superiors
40,1
39,0
41,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona