Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Accessibilitat de la xarxa d'FGC
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'estacions, estacions accessibles i % d'estacions accessibles segons línies del servei de FGC.
Unitat: [Estacions]
Variable
Línia
2020
2021
EstacionsBarcelona-Vallès
39
39
Llobregat-Anoia
41
41
Total
80
80
Estacions accessiblesBarcelona-Vallès
39
39
Llobregat-Anoia
41
41
Total
80
80
% d'estacions accessiblesBarcelona-Vallès
100
100
Llobregat-Anoia
100
100
Total
100
100
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona